Welkom op de website van basisschool Mobiel

 

Mobiel is een school waar kinderen samen leren, samen leven, samen spelen en samen werken. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich verbonden met elkaar. Op Mobiel voelt ieder zich prettig en welkom. Het motto van Mobiel is ‘Samen Sterk!’

Samen met de ouders/verzorgers werken we aan het onderwijs en opvoeding van de wereldburger voor morgen: met kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en met respect voor elkaar.

We bouwen aan een veilig pedagogisch klimaat omdat kinderen pas tot leren komen als ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Het welbevinden van de kinderen is voor ons erg belangrijk, de leerkrachten werken aan een goede relatie met hun leerlingen zodat zij zich in een prettige en veilige sfeer met elkaar kunnen ontwikkelen. Met elkaar willen wij een Vreedzame school zijn!

Onze school ligt naast winkelcentrum Reigersbos nabij metrostation Reigersbos en is gehuisvest in een mooi eigentijds gebouw met een warme sfeer. De school heeft een groot schoolplein en een eigen voetbalveld. Voorschool Kids is in de school gevestigd. Een buitenschoolse opvang en een crèche zijn naast de school gevestigd.

Kinderen vanaf 2 ½ jaar zijn van harte welkom op voorschool Kids. De samenwerking tussen Mobiel en Kids is uitstekend. Zodra de peuters de leeftijd van vier jaar bereiken kunnen ze doorstromen naar één van onze kleutergroepen. Hiervoor kunt u bellen voor een afspraak met de administratie van de school (020-6973735 ).

Onze school is een van de scholen van Stichting Bijzonderwijs. Wij verzorgen onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam Zuidoost.


Reigersbos 313

1107 EZ Amsterdam-Zuidoost

Tel: 020-6973735

 
 
 

Newsfeed Social Schools

 

Laatste nieuws

 

Nieuwe foto's