Vreedzame school

 

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.

Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training van leraren ´┐Żn een serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan. Onderdelen van het programma zijn verder klassenbezoeken en coaching, opleiden en invoeren van leerlingmediatoren, en workshops voor ouders.

De Vreedzame School wil:

• leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;

• leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;

• de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en   verantwoordelijk voelt.

De lessen zijn hierbij niet meer dan een belangrijk hulpmiddel, en bieden een kapstok om de inhoud aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van De Vreedzame School door de groepsleerkracht (en alle andere volwassenen in de school die met leerlingen te maken hebben) op elk moment in elke situatie! Willen we dat leerlingen hun conflicten op een constructieve manier oplossen, dan zullen we als leerkracht dat zelf ook moeten doen. Willen we dat kinderen zich verantwoordelijk voelen, dan moeten we ze die verantwoordelijkheid wel geven!

Kern van het programma zijn de lessen. De leraren geven elke week een les uit de lesmap, het hele jaar door. De lessen zijn een belangrijk hulpmiddel, maar van even groot belang is het gedrag en de overtuigingen van de leerkracht. Om die reden wordt een training verzorgd voor de leerkrachten. Deze training wordt gevolgd door klassenbezoeken, die zowel door externe als interne begeleiders worden gedaan. Op school zorgt een stuurgroep voor de voorbereiding van de trainingsbijeenkomsten, het uitvoeren van klassenbezoeken, en het bewaken van de afspraken.

In het tweede jaar worden leerlingen, in het kader van toenemende verantwoordelijkheid voor het schoolklimaat, opgeleid tot mediatoren. Zij zijn behulpzaam bij het oplossen van conflicten. Ook kunnen workshops voor ouders die voor deze werkwijze belangstelling hebben gegeven worden.

Laatste nieuws