Schoolgids Mobiel

 

Schoolgids
In de schoolgids staat praktische informatie over de school. Het bevat informatie over schooltijden, de manier van werken en regels en procedures. De schoolgids wordt ieder jaar geactualiseerd.
De schoolgids met achtergrondinformatie bevat voornamelijk informatie die betrekking heeft op alle aspecten die te maken hebben met het onderwijssysteem van de school.

Daarnaast heeft Mobiel een schoolkalender, deze wordt ieder jaar aan alle kinderen meegegeven. Hier staan de studiedagen en vieringen in. Deze data staan op op de site onder kalender.

Klik hier voor de schoolgids van 2017-2018   

In het schoolplan staat het meerjarenbeleid van basisschool Mobiel beschreven, hierbij het Schoolplan voor de periode 2015-2019


Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van Mobiel

Komende activiteiten